Slide Administrare personal si salarizare „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă.”

Activitatea de administrare personal și salarizare poate fi îndeplinită și de către angajator, pe cont propriu. Noul context în care evoluează piața muncii recomandă însă externalizarea acestui tip de activitate cu o specificitate aparte și contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane, respectiv consultanță specializată pentru servicii de administrare de personal și probleme de salarizare.

O firmă specializată poate să preia activitatea de întocmire și gestionare a dosarelor de personal, precum și cea de completare și înregistrare a registrului pentru evidența salariaților. O bună gestiune a obligațiilor angajatorului asigură implementarea de bune practici și prin aceasta angajatorul este scutit de plata unor amenzi prevăzute de legislația muncii.

Problemele privind administrarea de personal și aspectele care țin de realizarea calculelor salariale și întocmirea statelor de plata trebuie specificate înca de la început, odata cu întocmirea regulamentului intern.

Toate aceste aspecte trebuie să fie organizate prin respectarea legislației muncii, respectiv prin monitorizarea constantă a legislației care reglementează administrarea de personal.

De asemenea, în organizarea activității care privește problemele de salarizare în cadrul unei firme sau agent economic trebuie acordata o atenție specială modului de întocmire și depunere a declarațiilor privind evidența angajaților. În acest mod, este indeplinită și obligația de plată a asigurărilor sociale către bugetele aferente.

Administrare personal si salarizare
  • Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal
  • Completarea și înregistrarea registrului pentru evidență a salariaților
  • Întocmirea regulamentului intern
  • Monitorizarea legislației în domeniul administrării personalului
  • Realizarea calculelor salariale și întocmirea statelor de plata
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind evidența angajaților și a obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale
Contacteaza-ne pentru a stabili o intalnire.

Administrare personal si salarizare