Slide Consultanta financiar-contabila si fiscala „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă.”

În prezent, activitatea financiar-contabilă și fiscală se raportează la prevederile europene ale fiscalității. În acest sens, fiecare agent economic, persoană juridică sau fizică trebuie să înțeleagă importanța managementului financiar și fiscal, cu toate nuanțele implicate de aceste activități. Practic, nicio firmă sau agent economic nu poate funcționa în afara respectării acestui cadru legislativ. Dată fiind specificitatea acestui domeniu, implicarea unui consultant financiar-contabil și fiscal se impune de la sine.

Din acest punct de vedere, contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune sunt vitale, iar buna organizare a acestor servicii se realizează cel mai bine în colaborare cu specialiști ai unei firme de consultanță financiar-contabilă și fiscală.

Consultanța financiar-contabilă și fiscală este indispensabilă și în cazul unor operațiuni de lichidare, divizare sau fuziune ale unor firme, indiferent de domeniul de activitate. Reglementările contabile și fiscale impun prezența unui consultant și atunci când o firmă sau un agent economic desfășoară activități de import și export, respectiv activități de achiziții intracomunitare.

De asemenea, o bună activitate economică trebuie să țină cont de toate aspectele optimizării fiscalității, respectiv contribuțiile la asigurările sociale, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugată, evitarea dublei impuneri etc.

O bună relație fiscală implică de asemenea consultanță de specialitate și în cazul întocmirii raportărilor semestriale și anuale, care au nevoie la rândul lor de o certificare autorizată.

Consultanță financiar – contabilă și fiscală
  • Înțelegerea situațiilor financiare și evaluarea indicatorilor financiari;
  • Analiza datoriilor, creanțelor și a fluxului financiar;
  • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației și asistență pentru evitarea dublei impuneri;
  • Optimizarea taxelor și impozitelor pentru minimizarea acestora;
  • Consultanță privind legislația în vigoare;
Contacteaza-ne pentru a stabili o intalnire.

Consultanta financiar-contabila si fiscala