Slide Contabilitate de gestiune „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă.”

Serviciile de contabilitate de gestiune pe care le oferim sunt personalizate și țin cont de specificul obiectului de activitate al agentului economic.

În baza legislației în vigoare, activitatea de contabilitate de gestiune trebuie să ofere toate informațiile de natură financiară și nefinanciară care asigură o gestionare eficientă a patrimoniului unui agent economic. Importanța contabilității de gestiune stă în faptul că asigură o cunoaștere la zi a cheltuielilor directe și indirecte dintr-o unitate economică.

Contabilitatea de gestiune se sprijină pe dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară. În principal, contabilitatea de gestiune depinde de particularitățile activității agentului economic și care poate fi de producție, de prestări servicii sau de comerț.

În organizarea contabilității de gestiune se ține cont de calculația unor costuri, respectiv determinarea acestora în funcție de consumurile implicate, iar în acest caz putem vorbi despre cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, cheltuieli de desfacere, cheltuieli generale de administrație. Contabilitatea de gestiune înregistrează cu precădere costurile de achiziție, costurile de producție, costurile de prelucrare și alte cheltuieli aferente.

Finalitatea actului de contabilitate de gestiune constă în determinarea/evaluarea costurilor lucrărilor sau serviciilor cu scopul de a se stabili un cost final cât mai corect. Prin aceasta, contabilitatea de gestiune contribuie nemijlocit la deciziile manageriale care privesc activitatea internă și administrarea patrimoniului (întocmirea bugetului de cheltuieli, stabilirea unei antecalculații de cost, modificarea procesului tehnologic, reducerea cheltuielilor de producție etc.).

Contabilitate de gestiune
  • Evidență cantitativ – valorică a stocurilor
  • Întocmire bonuri de consum
  • Fișe de magazie
  • Raportare situație stocuri
  • Întocmire balanță stocuri
Contacteaza-ne pentru a stabili o intalnire.

Contabilitate de gestiune