Slide Contabilitate primara „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă.”

Contabilitatea primară desemnează activitatea de întocmire a documentelor contabile justificative care stau la baza înregistrărilor în jurnalele de contabilitate financiară.

Întocmirea corectă a documentelor de contabilitate primară asigură o dezvoltare sănătoasă a unui business și stă la baza stabilirii unor strategii de dezvoltare.

Contabilitatea primară trebuie să aibă la bază o înregistrare cronologică, sistematică și corectă a tuturor informațiilor cu privire la activitatea desfășurată de un agent economic. Înregistrările vizează atât rezultatele financiare, precum și orice alte activități desfașurate pentru cerințe interne sau activități impuse de relația cu investitorii, creditorii, clienții etc. De asemenea, toate informațiile care fac obiectul acestor înregistrări și care au legătură cu performanța financiară a unui agent economic sau după caz, persoana juridică sau fizică, trebuie să fie păstrate în deplină siguranță.

Documentele care stau la baza înregistrărilor de contabilitate primară pot fi facturi emise pentru client, documente de trezorerie care cuprind chitanțe, dispoziții de încasare sau plată, ordine de plată, cecuri, foi de vărsământ, precum și note de intrare recepție, bonuri de consum și deconturi de cheltuieli.

Activitatea de înregistrare a informațiilor trebuie să țină cont de relația cu clienții și de activitatea pe care aceștia o desfășoară. Una dintre formele de contabilitate primară des utilizată este cea de prestări servicii, relația cu clientul fiind de tip remote, iar încasările se fac prin bancă.

Contabilitate primară
  • Analizarea și înreistrarea documentelor financiar contabile
  • Întocmire facturi
  • Întocmire Note de Intrare – Recepție ( NIR)
  • Întocmire decont de cheltuieli
  • Întocmire ordine de plată, foi de vărsământ, chitanțe
  • Întocmire registru de casă
Contacteaza-ne pentru a stabili o intalnire.

Contabilitate primara