Slide Servicii „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă.”
Contabilitate financiară
 • Calcul impozite și taxe la bugetul de stat
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele dar și celelalte impozite, taxe șivărsămintela bugetul de stat.
 • Întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțului contabil
 • Întocmirea bilanțului interimar
 • Întocmirea registrelor societății: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General și Registrul Fiscal
 • Întocmire și depunere declarație unică
Consultanță financiar – contabilă și fiscală
 • Înțelegerea situațiilor financiare și evaluarea indicatorilor financiari;
 • Analiza datoriilor, creanțelor și a fluxului financiar;
 • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației și asistență pentru evitarea dublei impuneri;
 • Optimizarea taxelor și impozitelor pentru minimizarea acestora;
 • Consultanță privind legislația în vigoare;
Contabilitate primară
 • Analizarea și înreistrarea documentelor financiar contabile
 • Întocmire facturi
 • Întocmire Note de Intrare – Recepție ( NIR)
 • Întocmire decont de cheltuieli
 • Întocmire ordine de plată, foi de vărsământ, chitanțe
 • Întocmire registru de casă
Contabilitate de gestiune
 • Evidență cantitativ – valorică a stocurilor
 • Întocmire bonuri de consum
 • Fișe de magazie
 • Raportare situație stocuri
 • Întocmire balanță stocuri
Asistență și consultanță în domeniul resurselor umane
 • Consultanță privind legislația muncii
 • Consultanță privind întocmirea și administrarea documentelor de personal
 • Consultanță privind conflictele de muncă
 • Consultanță privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale suportate din bugetul de stat
Administrare personal si salarizare
 • Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal
 • Completarea și înregistrarea registrului pentru evidență a salariaților
 • Întocmirea regulamentului intern
 • Monitorizarea legislației în domeniul administrării personalului
 • Realizarea calculelor salariale și întocmirea statelor de plata
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind evidența angajaților și a obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale
Înființare firmă
 • Rezervare nume pentru SRL;
 • Consultanță detaliată cu privire la documente necesare și pașii de înființare firmă;
 • Tehnoredactare: act constitutiv, acte folosință sediu și puncte de lucru, declarații și cereri;
 • Stabilim împreună codurile CAEN pentru activitățile desfășurate;
 • Ne ocupăm cu completarea declarațiilor necesare;
 • Autorizarea activităților la sediu, puncte de lucru și la terți (la ONRC);
 • Informarea privind obligațiile ulterioare;
 • Taxe ONRC și reprezentare;
 • Întocmirea dosarului și depunerea la ONRC;

Servicii