Slide Contabilitate financiara „E mai bine să eşuezi în condiţii onorabile decât să reuşeşti prin fraudă.”

Ca instrument de gestiune, contabilitatea financiară reprezintă o sinteză a situațiilor financiare, având la bază norme unitare și, prin aceasta, constituie suportul unor relații de schimb sănătoase dintre diverse firme aflate în relație cu statul.

Contabilitatea financiară, ca parte a contabilității generale, se concretizează prin înregistrarea corectă a tuturor tranzacțiilor și operațiilor efectuate de un agent economic prin utilizarea patrimoniului acestuia, iar pe baza acestor înregistrări vor putea fi calculate ulterior rezultatele financiare care se reflectă în bilanțul interimar și în bilanțul contabil.

De asemenea, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale și a declarațiilor unice sunt parte a activității de contabilitate financiară pentru care agenții economici au nevoie de sprijin și consultanță.

Așadar, contabilitatea financiară este acel tip de activitate care asigură stabilirea și evaluarea obligațiilor financiare și sociale ale unui agent economic față de stat, respectiv calcularea impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adaugată, a accizelor, precum și a altor taxe și vărsăminte către bugetul de stat.

Contabilitatea financiară asigură întocmirea corectă a registrelor unei societății, precum Registrul inventar, Registrul Jurnal General și Registrul Fiscal. Prin intermediul acestor registre sunt furnizate informațiile necesare pentru realizarea unor analize financiare și economice transparente și, ulterior, a unor sinteze macro-economice.

Contabilitate financiară
  • Calcul impozite și taxe la bugetul de stat
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele dar și celelalte impozite, taxe șivărsămintela bugetul de stat.
  • Întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțului contabil
  • Întocmirea bilanțului interimar
  • Întocmirea registrelor societății: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General și Registrul Fiscal
  • Întocmire și depunere declarație unică
Contacteaza-ne pentru a stabili o intalnire.

Contabilitate financiara